Doruvael

€ 3,00

Een heerlijke roodflora uit Montfoort. Deze halfharde kaas dankt zijn naam aan: DOor RUilverkaveling VAn ELders.